Start

Meason Bygg AB – Bygger på förtroende

 

Meason Bygg är specialister på renovering, om- och tillbyggnad i kommersiella fastigheter med pågående verksamheter. Med kvalificerade medarbetare och en mycket erfaren arbetsledning utför vi uppdragen effektivt och med stor flexibilitet och hänsyn till de som lever och arbetar i fastigheten under projekttiden.


De flesta av våra uppdragsgivare finns i Stockholmsområdet, precis som vi. Just närheten är viktig i ett gott samarbete. Med en bra dialog ökar effektiviteten och möjligheterna att spara både tid och resurser åt våra uppdragsgivare. Det är så vi bygger Meason – på förtroende och kunder som kommer tillbaka.

 

 

Korta starttider, hög service och yrkesskicklighet. Det är vad du ska förvänta dig när du samarbetar med oss på Meason Bygg. Efter mer än 30 år i branschen kan vi erbjuda specialistkunskap och snabb service med utmärkt kostnadskontroll genom samtliga delar av byggprocessen.

 

Meason är certifierat enligt BF9K


BF9K fungerar som en ISO-certifiering anpassad för byggbranschen, med hårda krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För dig som kund innebär BF9K att vi kan visa svart på vitt hur vi arbetar och lever upp till både dina krav och samhällets lagar.