Våra tjänster

Renoveringar, om- och tillbyggnationer


 

Meason är specialister på renovering, om- och tillbyggnation i kontorsfastigheter. Som ett komplett byggföretag hanterar vi alla typer av entreprenader inom rotsektorn – ofta med kvarvarande verksamheter och korta starttider. För att garantera effektivitet i projekten och bästa möjliga resultat har varje led i kedjan ett nära samarbete, med tydlig redovisning av arbetsprocessen och full insyn för dig som beställare. På så sätt kortar vi beslutsvägarna och gör det möjligt att vara flexibel för anpassningar när det behövs.